PlayStation | PS4VN - PlayStation Việt Nam

PlayStation

 1. Tin Tức - Giới Thiệu
  Mới

  Đề tài thảo luận:
  522
  Bài viết:
  1,928
  Mới nhất: Free Multiplayer Weekend cho Asia từ 20-22/1 khoah47, 20/1/17 lúc 08:21
  RSS
 2. Review - Preview
  Mới

  Đề tài thảo luận:
  18
  Bài viết:
  88
  RSS
 3. Thảo Luận Chung
  Mới

  Thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến Games
  Đề tài thảo luận:
  163
  Bài viết:
  1,062
  Mới nhất: Khảo sát độ tuổi anh em PS4VN zunbj01, 19/1/17 lúc 10:47
  RSS
 4. PlayStation 4
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS4
  Đề tài thảo luận:
  279
  Bài viết:
  2,206
  Mới nhất: Loi error code CE-39935-9 minhnkt, 22/1/17 lúc 14:56
  RSS
 5. PlayStation 4 Games
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến game của hệ máy PS4
  Đề tài thảo luận:
  198
  Bài viết:
  2,157
  Mới nhất: Mua bán - Trao đổi game PS4 (Ver 2) sabihalong, 22/1/17 lúc 13:31
  RSS
 6. PlayStation 3
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS3
  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  82
  Mới nhất: Lỗi không vào được PSN KenKidz, 9/1/17
  RSS
 7. PlayStation 3 Games
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến game của hệ máy PS3
  Đề tài thảo luận:
  54
  Bài viết:
  77
  RSS
 8. PlayStation Vita
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS Vita
  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  25
  RSS
 9. Hệ Máy Cũ
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề về các hệ máy cũ như PS1, PS2, PSP
  Đề tài thảo luận:
  132
  Bài viết:
  141
  Mới nhất: Pro Evolution Soccer 6 - PES 6 tp1310, 22/1/17 lúc 16:47
  RSS
 10. PlayStation Network
  Mới

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến mạng PSN, PS Store, PS Plus
  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  194
  Mới nhất: Lỗi đăng nhập psn NTz, 16/1/17 lúc 13:55
  RSS

Đang tải...