PlayStation | PS4VN - PlayStation Việt Nam

PlayStation

 1. Tin Tức - Giới Thiệu
  Mới

  Đề tài thảo luận:
  544
  Bài viết:
  1,975
  Mới nhất: Danh sách game FREE tháng 4 cho PS Plus. Toai, 30/3/17 lúc 19:28
  RSS
 2. Review - Preview
  Mới

  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  114
  Mới nhất: Nioh Giophieudu268, 24/3/17
  RSS
 3. Thảo Luận Chung
  Mới

  Thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến Games
  Đề tài thảo luận:
  185
  Bài viết:
  1,159
  RSS
 4. PlayStation 4
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS4
  Đề tài thảo luận:
  312
  Bài viết:
  2,423
  RSS
 5. PlayStation 4 Games
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến game của hệ máy PS4
  Đề tài thảo luận:
  231
  Bài viết:
  2,632
  Mới nhất: Mua bán - Trao đổi game PS4 (Ver 2) kimtai741, 30/3/17 lúc 20:36
  RSS
 6. PlayStation 3
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS3
  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  86
  RSS
 7. PlayStation 3 Games
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến game của hệ máy PS3
  Đề tài thảo luận:
  55
  Bài viết:
  84
  RSS
 8. PlayStation Vita
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS Vita
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  29
  Mới nhất: Bán Ps Vita 1k long lanh Syduck, 29/3/17 lúc 21:03
  RSS
 9. Hệ Máy Cũ
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề về các hệ máy cũ như PS1, PS2, PSP
  Đề tài thảo luận:
  135
  Bài viết:
  144
  Mới nhất: Pro Evolution Soccer 9 (PES 9) tp1310, 8/2/17
  RSS
 10. PlayStation Network
  Mới

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến mạng PSN, PS Store, PS Plus
  Đề tài thảo luận:
  18
  Bài viết:
  207
  RSS

Đang tải...