PlayStation | PlayStation Việt Nam

PlayStation

 1. Tin Tức - Giới Thiệu
  Mới

  Đề tài thảo luận:
  597
  Bài viết:
  2,081
  Mới nhất: Holiday Sale Week 2 tranbinh23286, 24/1/18
  RSS
 2. Review - Preview
  Mới

  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  116
  Mới nhất: Until Dawn vegeta812, 15/1/18
  RSS
 3. Thảo Luận Chung
  Mới

  Thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến Games
  Đề tài thảo luận:
  231
  Bài viết:
  1,350
  Mới nhất: Khảo sát độ tuổi anh em PS4VN MGL, 13/2/18 lúc 00:38
  RSS
 4. PlayStation 4
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS4
  Đề tài thảo luận:
  385
  Bài viết:
  2,746
  RSS
 5. PlayStation 4 Games
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến game của hệ máy PS4
  Đề tài thảo luận:
  317
  Bài viết:
  3,759
  RSS
 6. PlayStation 3
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS3
  Đề tài thảo luận:
  24
  Bài viết:
  96
  RSS
 7. PlayStation 3 Games
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến game của hệ máy PS3
  Đề tài thảo luận:
  56
  Bài viết:
  88
  RSS
 8. PlayStation Vita
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề liên quan đến hệ máy PS Vita
  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  33
  RSS
 9. Hệ Máy Cũ
  Mới

  Thảo luận mọi vấn đề về các hệ máy cũ như PS1, PS2, PSP
  Đề tài thảo luận:
  135
  Bài viết:
  144
  Mới nhất: Pro Evolution Soccer 9 (PES 9) tp1310, 8/2/17
  RSS
 10. PlayStation Network
  Mới

  Thảo luận các vấn đề liên quan đến mạng PSN, PS Store, PS Plus
  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  225
  RSS

Đang tải...